museet-fasade
---
Ekstraordinær generalforsamling
afholdes onsdag den 15. juni 2022 på Arentsminde Cafeteria kl. 18.00-22.30
(Arentsminde Cafeteria, Thyvej 16, 9460 Brovst
KUN adgang for medlemmer der har betalt kontingent for året 2020.
Emne: Opløsning af "Støtteforeningen Harmonika Museets Venner"
Fællesspisning menu: Flæskesteg m/tilbehør - aftenen slutter med suppe.
Efter spisningen spiller Confetti til dans.

Tilmelding nødvendigt til Sigrid 29213746 eller
Sonja 21902945 eller Børge 24845341 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
---
Generalforsamling.
 Den tidligere aflyste  generalforsamling i Harmonikamuseets støtteforening
afholdes onsdag den 6 april 2022 på Arentsminde Cafeteria kl 19.00.
(Arentsminde Cafeteria, Thyvej 16, 9460 Brovst)
Fremlæggelse af revideret regnskab fra 2019 og 2020.
Opløsning af foreningen, da museet er ophørt og solgt.
KUN adgang for medlemmer der har betalt kontingent for året 2020.
Tilmelding nøvendigt til Sigrid 29213746 eller
Sonja 21902945 eller Børge 24845341 senest 30. Marts af hensyn til kaffe med brød
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
---
Eva Petersen Museet død23 2 2022
---
29.11.2021:
Ekstraordinær generalforsamling den 19. december 2021 er aflyst
pga. corona-situationen.
Mvh. Sigrid Sørensen, formand
***
Ekstraordinær generalforsamling, Harmonika Museet, Tranum Engevej 250, 9460 Brovst.
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedr. opløsning af foreningen Harmonikamuseets Venner og fremsættelse af de sidste 2 års regnskab med 3 ugers varsel til
søndag den 19. december 2021 kl. 13.00
på Harmonika Museet, Tranum Engevej 250, 9460 Brovst.
Vedtaget søndag den 21. november 2021 på Harmonika Museet af 37 medlemmer.
Foreningen er vært med kaffe og brød.
På formandens vegne
Sigrid Sørensen
http://www.harmonikanyt.dk/index.php/se-kalenderen/se-kalenderen
***
OPDATERET 11.11.2021
Den annoncerede generalforsamling i Støtteforeningen Harmonika Museets Venner 
udsættes til foråret 2022, på grund af corona situationen.
På vegne af bestyrelsen
Børge Jensen
---
Indkaldelse til generalforsamling.

Den tidligere af Støtteforeningen Harmonika Museets Venner annoncerede og aflyste
generalforsamling 15. marts 2020 - vil blive afholdt
Søndag den 21. november 2021 kl. 13.30
på Harmonika Museet, Tranum Engevej 250, 9460 Brovst.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Den siddende bestyrelse ønsker ikke genvalg.

På bestyrelsens vegne
Børge Jensen
31. oktober 2021
---
14. januar 2021:
Det er nu bekendtgjort, at Harmonika Museet på Tranum Engevej er solgt
og overtaget af "Kragelund Bed & Breakfast" Tranumvej 194.
Yderligere info hos den nye ejer Gitte Thomsen tlf. 41 27 34 64
Der er aftalt, at danseaftener kan fortsætte når det er muligt, hvis der er interesse for det.
Nærmere oplysninger kommer senere, eventuelt på en kommende generalforsamling eller her på siden.
Med venlig hilsen
På Støtteforeningens vegne

Nyhed om Harmonika Museets fremtid - læs mere under punktet
Meddelelser fra bestyrelsen